T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SAMSUN / ÇARŞAMBA - Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İnternet Sitesi Yayın Ekibi

Okulumuzda İnternet Sitesi Yayın Ekibinde Bulunan Öğretmenlerimiz;

Okul Müdürü: Burhan CANDAN

Rehberlik ve Psikolojik Danışman: Zafer BALCI

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni: Fatih KARACI

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni: Şaban TANKUŞ

 

İLGİLİ YÖNETMELİK

İnternet sitesi yayın ekibi, kuruluşu ve görevleri MADDE 7 – (1) İnternet sitesinin işletimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere okul müdürlüğünce internet yayın ekibi oluşturulur. (2) İnternet yayın ekibinde görev alacak üyeler, eğitim ve öğretim yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında belirlenir. Öğretmenler kurulunca belirlenecek internet sitesi yayın ekibi üyeleri; a) İnternet sitesi yayın ekibi yöneticisi: Okul müdürü, müdür başyardımcısı veya bir müdür yardımcısı, b) İnternet sitesi yöneticisi: Fatih Projesi BT rehber öğretmeni veya bilişim teknolojileri öğretmeni, c) Editör: Türkçe veya Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, ç) Danışman: Rehberlik öğretmeninden oluşur. (3) Gerekli görüldüğü durumda diğer alanlardan da görevlendirme yapılır. Öğretmen sayısı yetersiz olan okullarda bir kişi birden fazla görevi yürütür. (4) İnternet sitesi yayın ekibi yöneticisince, ihtiyaç halinde internet sitesi yayın ekibine yeni görevlendirme yapılır. (5) İnternet sitesi yayın ekibinin görevleri şunlardır: a) Okul internet sitesini yayınlar, yönetir. b) Panel Kullanım ve İçerik Yönetim politikasına uygun iş ve işlemleri yapar. c) İnternet sitesi yayın ekibi yöneticisi; internet sitesi yayın ekibinin koordinasyonu, denetimi ve yayınlanacak içeriğin kontrolünü sağlar. ç) İnternet sitesi yöneticisi okul internet sitesi ile ilgili teknik iş ve işlemleri yürütür. d) Editör; içerik oluşturur, oluşturulan tüm içeriklerin niteliğini artırmak üzere; anlam bütünlüğü, hitap tutarlılığı, noktalama, imla ve yazım kurallarına uygunluğunu denetler, değerlendirir ve düzeltmeler yapar. e) Danışman; oluşturulan tüm içeriklerin pedagojik açıdan uygunluğunu denetler

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 01.03.2019 - Güncelleme: 21.11.2019 22:24 - Görüntülenme: 119
  Beğen | 4  kişi beğendi